BÌNH LỌC BỂ BƠI EMAUX MODEL V1200

Liên hệ

– Áp lực vận hành tối đa: 36 psi/2,5 bar.
– Nhiệt độ tối đa: 43°C (109°F)
– Đường kính: Ø1200mm
– Chiếu cao: 1600mm
– Van kết nối: Ø60
– Kết nối van: 2.0 inch/63mm