BÌNH LỌC CÔNG NGHIỆP EMAUX NL

Liên hệ

– Áp suất tối đa: 36 psi (2.5 bar)/ 56 psi (4.0 bar)
– Nhiệt độ tối đa: 43°C (109°F)
– Kích thước vật liệu lọc: cát 0.5 – 0.8mm và sỏi 1 – 2 mm.
– Vật liệu: sợi thủy tinh và composite.
– Vận tốc lọc tối đa: 50m³/h