BÌNH LỌC BỂ BƠI EMAUX P650

Liên hệ

– Áp suất tối đa: 28 psi/2,0 bar
– Nhiệt độ tối đa: 40°C/104°F
– Đường kính: Ø627mm
– Chiếu cao: 950mm
– Kết nối van: 1.5 inch/ 50mm