BÌNH LỌC NƯỚC SINH HỌC CHO HỒ CÁ KOI | BỂ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN EMAUX LF

Liên hệ

– Van sử dụng: 6 cửa, khóa kẹp cho phép quay 360°
– Chất liệu: Polyethylene gia cố sợi thủy tinh
– Màu sắc: Xanh lá mạ

– Lưu lượng: 14m³/h – 21m³/h.
– Cát sử dụng: 30kg – 60kg.
– Áp suất hoạt động tối đa: 36psi/2.5bar
– Đồng hồ đo áp suất: Có