BỘ BƠM LỌC BỂ BƠI LIỀN BÌNH EMAUX SERIES FSP

Liên hệ

– Áp suất làm việc tối đa: 28 psi/2 bar.
– Nhiệt độ tối đa: 40°C (104°F).
– Van kết nối: 1.5″ (50mm)
– Loại cát sử dụng: cát thủy tinh hoặc cát thạch anh.
– Kích thước cát sử dụng: 0.5mm – 1mm.
– Lưu lượng: 4.32 m³/h – 15.6 m3/h.