BÌNH LỌC CÔNG VIÊN NƯỚC EMAUX SERIES H | BÌNH LỌC CỠ LỚN

Liên hệ

– Hệ thống lọc bên/vòi phun
– Tốc độ lọc tối đa: 50m³/h/m²
– Áp suất hoạt động tối đa:  36psi (2.5bar), 58psi (4.0bar)
– Nhiệt độ tối đa:  43°C (109°F)
– Kích thước hạt đề xuất: 0.5 – 0.8mm, 1 – 2mm