THIẾT BỊ THU NƯỚC MẶT HỒ BƠI (SKIMMER – 0250F)

Liên hệ

– Kích thước miệng: 353 x 167 mm

– Kết nối ống: 1½“ và 2”

– Trọng lượng: 7.0 kg

– Tốc độ dòng chảy: 5m3/h

– Kết nối tràn: Ø40 mm

– Chất liệu: nhựa ABS