HỘP THU ĐÁY BỂ BƠI NẮP TRÒN MIDAS

Liên hệ

– Kích thước: Ø170mm

– Chất liệu: ABS, màu trắng

– Kết nối ống: 2 inch

– Lưu lượng tối đa: 15m³/h

– Tiêu chuẩn: ít nhất 2 hộp thu đáy/bể bơi.