RẮC CO PN16 – MIDAS

Liên hệ

– Chất liệu: PVC – U

– Kích thước: 40 – 110mm

– Kiểu dáng: Thiết kế 2 đầu nối

– Chức năng: Nối các đường ống dẫn nước vào hồ bơi

– Định mức làm việc: Áp lực 3 kg/cm2; nhiệt độ 40oC.