HỘP THU NƯỚC MẶT (SKIMMER) THIẾT KẾ MIỆNG RỘNG

Liên hệ

– Kích thước miệng hút: 498 x 84mm

– Kết nối: 2” và 1½”

– Chất liệu: nhựa ABS

– Màu sắc: trắng

– Chiều sâu thiết bị: 620mm

– Lưu lượng: 7 m³/h