BÌNH LỌC CÁT BỂ BƠI KRIPSOL AKT VAN ĐỨNG (MẪU MỚI)

Liên hệ

– Chất liệu: Polyester gia cố sợi thủy tinh
– Sử dụng van đỉnh 6 chức năng
– Nhiệt độ nước tối đa: 50°C
– Áp suất hoạt động: 0.5 – 1.3 bar
– Áp suất tối đa: 1.6 bar
– Kích thước cát lọc: 0.4 – 0.8mm