BÌNH LỌC CÁT BỂ BƠI KRIPSOL GT | VAN ĐỈNH

Liên hệ

– Áp suất làm việc: 0.5 – 1.3 bar
– Áp suất tối đa: 2.0 bar
– Nhiệt độ nước tối đa: 50 độ C
– Kết nối van: 1.5”
– Kích thước hạt cát: 0.4 ÷ 0.8 mm