BÌNH LỌC CÁT BỂ BƠI KRIPSOL MODEL AK640.C

Liên hệ

– Tốc độ lọc: 50 m3/h/m2
– Áp suất tối đa: 1.6 kg/cm2.
– Áp suất làm việc: 0.8 – 1.3 kg/cm2
– Áp suất thử nghiệm: 2,5 kg/cm2
– Nhiệt độ hoạt động: 1ºC – 40 ºC.
– Kích thước cát lọc: 0.4 – 0.8 mm.
– Đường kính: 640mm.