BÌNH LỌC CÁT BỂ BƠI KRIPSOL BL | TÂY BAN NHA

Liên hệ

– Áp suất tối đa: 1.6 bar
– Áp suất làm việc: 0.5 – 1.3 bar
– Nhiệt độ nước tối đa: 50 độ C
– Kích thước hạt cát: 0.4 ÷ 0.8 mm
– Chất liệu: Polyester
– Bao gồm van 6 chức năng, đồng hồ đo áp suất và xả khí