HÓA CHẤT JAVEN – GIA VEN (SODIUM HYPOCHLORITE NACLO) XỬ LÝ NƯỚC HỒ BƠI

Liên hệ

+ Công thức hóa học: NaClO hay NaOCl 
+ Nồng độ: 10% ± 2% 
+ Màu sắc: Vàng nhạt 
+ Mùi: hơi hắc gây khó chịu 
+ Trạng thái: Dạng dung dịch lỏng, nước javen 
+ Nóng chảy ở: 18°C 
+ Sôi ở: 101°C