HÓA CHẤT HỒ BƠI METAL AWAY

Liên hệ

– Loại chất: Chất tẩy sạch
– Đóng gói: Can màu trắng

– Thể tích: 5L
– Công dụng: Tẩy các vết ố vàng trên thành bể
– Cách dùng: Hòa tan chia lượng nhỏ với nước rãi xung quanh thành hồ