HÓA CHẤT HCL 32% LÀM SẠCH HỒ BƠI

Liên hệ

+ Công thức hóa học: HCl 
+ Hàm lượng: 31 – 32% 
+ Hình thái: Chất lỏng không màu hoặc màu vàng nhạt, có thể bốc khói 
+ Điểm nóng chảy: –27.32°C 
+ Điểm sôi: 110°C
+ Tan giới hạn trong nước