OXY GIÀ – HYDROGEN PEROXIDE 50% (H2O2) SỬ DỤNG CHO HỒ BƠI

Liên hệ

+ Công thức: H2O2
+ Nồng độ: 30%, 35% hoặc 50%
+ Trạng thái: dung dịch, chất lỏng trong suốt
+ Nhiệt độ nóng chảy: -0,43 °C
+ Nhiệt độ sôi: 150,2 °C