VAN NGANG ĐA CỔNG EMAUX MPV03 1.5INCH

Liên hệ

– Kết nối: 1.5 inch
– Lắp đặt: kết nối với rắc co
– Nhiệt độ nước tối đa: 50°C (122°F)
– Áp suất làm việc tối đa: 400kPa/ 58psi/ 4bar
– Áp suất thử nghiệm tại nhà máy: 700kPa/ 101psi/ 7bar
– Lưu lượng nước: 17m3/h tại áp suất 400kPa/58psi/4bar

Danh mục: