VAN ĐỈNH EMAUX 6 CHỨC NĂNG MPV11 (2 INCH)

Liên hệ

– Nhiệt độ nước tối đa: 50°C (122°F)
– Áp suất làm việc tối đa: 400kPa/ 58psi/ 4bar
– Áp suất thử nghiệm tại nhà máy: 500kPa/ 72psi/ 5bar
– Lưu lượng nước: 27m3/h tại áp suất 400kPa/58psi/4bar

Danh mục: