KEO LẮNG CẶN BỂ BƠI

Liên hệ

– Nhãn Hiệu: PAC
– 
Hình thức: Dạng bột màu vàng, hoặc trắng được đóng bao
– Loại bao: Bao 25kg
– Công dụng:
 kết tủa, tạo bong, giúp lắng hầu hết các tạp chất có trong nước