HÓA CHẤT PAC 30%, TRỢ LẮNG PAC (POLY ALUMINIUM CHLORIDE [AL2(OH)NCL6-N]M)

Liên hệ

– Công thức: [Al2(OH)nCl6-n]m 
– Hàm lượng: 31% 
– Hình thái: Dạng bột màu vàng hoặc màu trắng 
– Môi trường hoạt động tối ưu có pH = 5.5 – 7.5
– Quy cách: 25 kg/bao