CÁT THỦY TINH HOẠT TÍNH – VẬT LIỆU LỌC BỂ BƠI

Liên hệ

– Kích thước hạt:

+ Lớp 1: 0.5 – 1.0 mm

+ Lớp 2: 1.0 – 3.0 mm

+ Lớp 3: 3.0 – 6.0 mm

– Quy cách: bao 20kg

Danh mục: