CÁT LỌC BỂ BƠI – CÁT THẠCH ANH LỌC NƯỚC

Liên hệ

– Kích thước: 0.4 – 0.8mm

– Thành phần chính là: Si

– Tỷ trọng: 1400kg/m3

– Đóng bao: 40 kg/bao 

– Tuổi thọ:  2 – 3 năm.

Danh mục: