BƠM ĐỊNH LƯỢNG BỂ BƠI CTRL4-PH EMAUX

  Liên hệ

  + Kích thước: 420*330 mm

  + Lưu lượng: 4l/h – 54l/h

  + Kết nối van: 1.5inch/ 50mm

  + Khối lượng chứa: 2kg

  + Nhiệt độ tối đa: 43oC

  + Tỷ lệ dòng chảy cho phép: 325lpm/ 30m3/ h.

  Danh mục: