BÌNH LỌC BỂ BƠI MIDAS SỬ DỤNG CHO BỂ BƠI CỠ LỚN (KS1000 – KS1200)

Liên hệ

– Kết nối van: 2″
– Áp suất làm việc tối đa: 250kPa/ 36psi/ 2.5bar hoặc 400kPa/ 58psi/ 4.0bar
– Áp suất thử nghiệm: 400kPa/ 58psi/ 4.0bar hoặc
– Nhiệt độ nước tối đa: 600kPa/ 86psi/ 6.0bar : 500 C
– Kích thước cát thạch anh: 0.4 – 0.8 mm
– Kích thước kính lọc: 0.5 – 1.0 mm