BÌNH LỌC NƯỚC HỒ BƠI MIDAS (KS450 – KS900)

Liên hệ

– Nhiệt độ hoạt động: 40oC.
– Màu sắc: xanh lá cây.
– Áp suất làm việc tối đa: 250 kpa/ 36 psi/ 2,5 bar
–  Áp suất thử nghiệm: 400 kpa/ 58 psi/ 4.0 bar
– Nhiệt độ tối đa: 50°C