MÁY BƠM HỒ BƠI GIA ĐÌNH 0.5HP

Liên hệ

 Công suất điện trở thấp: 15 m³ / h
– Công suất trung bình: 15 m³ / h
– Công suất cao: 10 m³ / h
– Chất liệu: nhựa chất lượng cao
– Tua bin trong noryl với FV và có chèn AISI 304