HÓA CHẤT SODA TĂNG PH HỒ BƠI – NA2CO3

Liên hệ

+ Hàm lượng: 99.2%

+ Nhiệt độ sôi: 1600°C

+ Nhiệt độ nóng chảy: 851°C

+ Hình thái: Dạng bột hoặc tinh thể màu trắng, mùi nồng

+ Đặc tính: Dễ hút ẩm, tan nhanh trong nước, làm tăng pH

+ Quy cách: 50kg/bao

Danh mục: