HỆ THỐNG BƠM ĐỊNH LƯỢNG KÉP TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH PH, CLO (DOSITA)

Liên hệ

– Bảng điều khiển đúc nhiệt, có dây, IP65
– Màn hình điều khiển PPM.
– Bộ lọc cartridge có độ tinh lọc 50 micron với giá đỡ đầu dò
– Lưu lượng định lượng: PH – 5 l/h, Clo – 10 l/h.