VAN ĐỈNH ĐA CỔNG 6 CHỨC NĂNG EMAUX MPV06 (1 inch)

Liên hệ

– Lắp đặt: Van dạng ren xoáy, dễ lắp đặt
– Áp suất làm việc tối đa: 700kPa/ 101psi/ 7bar
– Áp suất thử nghiệm tại nhà máy: 1500kPa/ 217psi/ 15bar
– Nhiệt độ nước tối đa: 50°C (122°F)
– Lưu lượng nước: 5m3/h tại áp suất 400kPa/58psi/4bar

Danh mục: